• Trieda č. 1

  Veveričky

  Učiteľky:
  Anna Vasiľová
  Mgr. Jana Boháčová
 • Trieda č. 2

  Lienky


  Učiteľky:
  Jana Baníková
  Daniela Žoncová
 • Trieda č. 3

  Slniečka

  Učiteľky:
  Anna Tóthová
  Mgr. Eva Kudziová
  Mgr. Helena Vasiľová
 • Trieda č. 4

  Kačičky

  Učiteľky:
  Daniela Ferencová
  Bc. Alena Mlejová
 • Trieda č. 5

  Ježkovia


  Učiteľky:
  Mária Bindasová
  Mgr. Mária Miňová
 • Trieda č. 6

  Včielky

  Učiteľky:
  Darina Mičeková
  Lenka Hanudeľová
 • Trieda č. 7

  Stonožky

  Učiteľky:
  Terézia Krištanová
  Júlia Jenčková
 • Trieda č. 8

  Motýle

  Učiteľky:                  Dagmar Vrábelová             Lýdia Mičeková                     Mgr. Michaela Oravcová             

Zdravotná olympiáda

Výchova k zdraviu rozvíja poznanie dieťaťa, mení jeho hodnotový systém. Deti nadobúdajú skúsenosti a kompetencie, naučia sa chápať zdravie ako hodnotu, vážiť si ho a ochraňovať, stavajú sa ochotnými a schopnými pomôcť, byť ľudskými k sebe i okoliu. Za tým účelom sa 14. 6. uskutočnila zdravotná olympiáda  triedy lienok a včielok. Na deti čakali 4 stanovištia / Ľudské telo, Zmysly, Zdravá výživa, Prvá pomoc/, kde si overili svoje získané vedomosti a prakticky si vyskúšali ako vyriešiť navodenú krízovú situáciu.  Zvládnutie všetkých úloh bolo odmenené medailou. V závere nechýbala spoločná pieseň „ My sme deti sveta“.

 

 

 IMG_20190614_103020IMG_20190614_103444IMG_20190614_103459IMG_20190614_103513IMG_20190614_103557IMG_20190614_103755IMG_20190614_103841IMG_20190614_104604IMG_20190614_104813IMG_20190614_104831IMG_20190614_105143IMG_20190614_105149IMG_20190614_105304IMG_20190614_105550IMG_20190614_105719IMG_20190614_105734IMG_20190614_105739IMG_20190614_110021IMG_20190614_110031IMG_20190614_110415IMG_20190614_110907IMG_20190614_111808IMG_20190614_111824IMG_20190614_111825