• Trieda č. 1

  Veveričky

  Učiteľky:
  Anna Vasiľová
  Mgr. Jana Boháčová
 • Trieda č. 2

  Lienky


  Učiteľky:
  Jana Baníková
  Daniela Žoncová
 • Trieda č. 3

  Slniečka

  Učiteľky:
  Anna Tóthová
  Mgr. Eva Kudziová
  Mgr. Helena Vasiľová
 • Trieda č. 4

  Kačičky

  Učiteľky:
  Daniela Ferencová
  Bc. Alena Mlejová
 • Trieda č. 5

  Ježkovia


  Učiteľky:
  Mária Bindasová
  Mgr. Mária Miňová
 • Trieda č. 6

  Včielky

  Učiteľky:
  Darina Mičeková
  Lenka Hanudeľová
 • Trieda č. 7

  Stonožky

  Učiteľky:
  Terézia Krištanová
  Júlia Jenčková
 • Trieda č. 8

  Motýle

  Učiteľky:                  Dagmar Vrábelová             Lýdia Mičeková                     Mgr. Michaela Oravcová             

Športovo-poznávacia olympiáda

Dňa 13.6.2019 sa na našej MŠ uskutočnila športovo-poznávacia olympiáda s názvom „ My sme deti sveta“. Olympiáda prebehla v spolupráci Mesta Vranov nad Topľou, Kabinetu pre predprimárne vzdelávanie, CVČ a ÚPSVaR. V pestrofarebných tričkách nastúpili 6 členné družstvá deti vranovských MŠ. Hosťom tejto akcie bol aj pán primátor mesta  Ing. Ján Ragan, PaedDr. Marianna Lapčáková – vedúca oddelenia školstva, PaedDr.  Janka Stašková – koordinátorka ochrany detí pred násilím, JUDr. Anna Katreničová – policajná preventistka, Bc. Marta Kertisová – pracovníčka Červeného kríža a nechýbali ani psychologičky z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Deti si na pripravených stanovištiach preverovali svoje zručnosti, schopnosti ale aj vedomosti. Záver tohto horúceho dňa  patril  spoločnej hymne „My sme deti svetaˮ.  Autorkou  textu je PaedDr. Janka Stašková a zhudobnil  ju Mgr. Boris Marcinov  vedúci hudobného oddelenia v CVČ .

 

 IMG_20190613_092751IMG_20190613_092850IMG_20190613_093213IMG_20190613_105411IMG_20190613_105420IMG_20190613_105425IMG_20190613_105627IMG_20190613_110453IMG_20190613_110613IMG_20190613_111145IMG_20190613_111231IMG_20190613_111310IMG_20190613_111753IMG_20190613_111953IMG_20190613_112028IMG_20190613_112031IMG_20190613_112236IMG_20190613_112824IMG_20190613_112833IMG_20190613_112850IMG_20190613_113052IMG_20190613_113103IMG_20190613_113118IMG_20190613_113206IMG_20190613_113217IMG_20190613_113222IMG_20190613_113232IMG_20190613_132154