• Trieda č. 1

  Veveričky

  Učiteľky:
  Anna Vasiľová
  Mgr. Jana Boháčová
 • Trieda č. 2

  Lienky


  Učiteľky:
  Jana Baníková
  Daniela Žoncová
 • Trieda č. 3

  Slniečka

  Učiteľky:
  Anna Tóthová
  Mgr. Eva Kudziová
  Mgr. Helena Vasiľová
 • Trieda č. 4

  Kačičky

  Učiteľky:
  Daniela Ferencová
  Bc. Alena Mlejová
 • Trieda č. 5

  Ježkovia


  Učiteľky:
  Mária Bindasová
  Mgr. Mária Miňová
 • Trieda č. 6

  Včielky

  Učiteľky:
  Darina Mičeková
  Lenka Hanudeľová
 • Trieda č. 7

  Stonožky

  Učiteľky:
  Terézia Krištanová
  Júlia Jenčková
 • Trieda č. 8

  Motýle

  Učiteľky:                  Dagmar Vrábelová             Lýdia Mičeková                     Mgr. Michaela Oravcová             

Deň slnka

3.5.2019 – DEŇ SLNKA – jeho význam a dôležitosť pre život  na Zemi sme si chceli pripomenúť aj my v našej MŠ. Keďže počasie nám to nedovolilo, tak sme čakali...A dnes, 11.6. to vyšlo. Vyšlo aj teplé slniečko a na školský dvor zavolalo deti z triedy č.1,3,8. Pani učiteľky z triedy č.3 pripravili pre deti pekný, veselý, slnečný deň. Najprv si všetci spoločne zacvičili na známe riekanky o Slniečku, deti z triedy č.3 pozdravili slniečko cvičením jogy ,,Pozdrav slnku“ a potom prišlo aj ,,Slniečko na rukavičke.“ Deti sa s ním porozprávali, zaspievali mu pesničku ,,Slniečko sa zobudilo“, potom sme sa presunuli na pripravené a označené stanovištia, kde sa hrali a plnili zaujímavé úlohy: z veľkých tehličiek Lega stavali slniečko, hrali sa na planéty, ktoré obiehajú okolo Slnka, ako hviezdičky zdolávali rôzne prekážky na mliečnej cestičke, zahrali sa na slniečka, tancovali a riešili aj hru – Tieňohru. Slniečko z nich malo veľkú radosť a tak ich odmenilo pečiatkou na ruku a krásnou motivačnou nálepkou na tričko. A naše deti majú pre nás všetkých jeden slnečný odkaz: ,,Kam nechodí slnko, tam chodí lekár“.

 

 IMG_0301IMG_0302IMG_0305IMG_0306IMG_0307IMG_0309IMG_0311IMG_0315IMG_0319IMG_0320IMG_0325IMG_0331IMG_0334IMG_0339IMG_0342IMG_0343IMG_0345IMG_0352IMG_0354IMG_0359IMG_0365IMG_0367IMG_0369IMG_0376IMG_0377IMG_0382IMG_0384P6115777P6115778P6115780P6115781P6115784P6115787P6115790P6115792P6115796P6115799P6115801P6115803