• Trieda č. 1

  Veveričky

  Učiteľky:
  Anna Vasiľová
  Mgr. Jana Boháčová
 • Trieda č. 2

  Lienky


  Učiteľky:
  Jana Baníková
  Daniela Žoncová
 • Trieda č. 3

  Slniečka

  Učiteľky:
  Anna Tóthová
  Mgr. Eva Kudziová
  Mgr. Helena Vasiľová
 • Trieda č. 4

  Kačičky

  Učiteľky:
  Daniela Ferencová
  Bc. Alena Mlejová
 • Trieda č. 5

  Ježkovia


  Učiteľky:
  Mária Bindasová
  Mgr. Mária Miňová
 • Trieda č. 6

  Včielky

  Učiteľky:
  Darina Mičeková
  Lenka Hanudeľová
 • Trieda č. 7

  Stonožky

  Učiteľky:
  Terézia Krištanová
  Júlia Jenčková
 • Trieda č. 8

  Motýle

  Učiteľky:                  Dagmar Vrábelová             Lýdia Mičeková                     Mgr. Michaela Oravcová             

Dňa 15.04.2019  boli pozvané deti z tried slniečok a kačičiek do triedy veveričiek na peknú akciu venovanú hudobno - pohybovým hrám s názvom ,,Hráme sa na zvieratká“. V materskej škole majú hudobno -  pohybové hry nezastupiteľné miesto - sú jedným z prostriedkov vytvárania pozitívneho vzťahu k pohybu, získavania základov pohybovej kultúry a rozvoja elementárnej pohybovej improvizácie. Po úvodnej prezentácii s obrázkami sa deti oboznámili , na aké zvieratká sa dnes zahrajú. Deti veveričiek privítali hostí kačacím tancom, a hneď po ňom nasledovala prvá hudobno – pohybová hra, ktorú nám predviedli deti z triedy č. 8. ,,Na krahulca a lastovičku“. Po nej deti z triedy č.3 nám ukázali ako sa hrajú ,,Na žabku a bociana“, a na záver vystúpili najmenší s pohybovou hrou ,,Na zajačika“ . V závere si deti zopakovali názvy zvieratiek, na ktoré sme sa dnes zahrali a zatancovali. Všetky deti pani učiteľky z triedy č. 1 pochválili za pekné prevedenie hier aza odmenu im odovzdali farebné lepiace medaily.

 

 
 P4155176P4155177P4155179P4155181P4155182P4155185P4155188P4155193P4155194P4155197P4155200P4155205P4155214P4155216P4155220P4155221P4155222P4155229P4155231P4155232