• Trieda č. 1

  Veveričky

  Učiteľky:
  Anna Vasiľová
  Mgr. Jana Boháčová
 • Trieda č. 2

  Lienky


  Učiteľky:
  Jana Baníková
  Daniela Žoncová
 • Trieda č. 3

  Slniečka

  Učiteľky:
  Anna Tóthová
  Mgr. Eva Kudziová
  Mgr. Helena Vasiľová
 • Trieda č. 4

  Kačičky

  Učiteľky:
  Daniela Ferencová
  Bc. Alena Mlejová
 • Trieda č. 5

  Ježkovia


  Učiteľky:
  Mária Bindasová
  Mgr. Mária Miňová
 • Trieda č. 6

  Včielky

  Učiteľky:
  Darina Mičeková
  Lenka Hanudeľová
 • Trieda č. 7

  Stonožky

  Učiteľky:
  Terézia Krištanová
  Júlia Jenčková
 • Trieda č. 8

  Motýle

  Učiteľky:                  Dagmar Vrábelová             Lýdia Mičeková                     Mgr. Michaela Oravcová             

Póla radí deťom

Policajný zbor Slovenskej republiky pre predškolákov pripravil projekt "Póla radí deťom". S príslušníčkou policajného zboru vo Vranove nad Topľou sa ho zúčastnili deti z triedy č. 1 a 5. Pracovný zošit ukrýval rôzne témy a deti hľadali podľa pokynov správne riešenie. Venovali sa dopravnej výchove, správaniu sa detí k cudzím osobám, čo je pre deti vhodné, nevhodné, rozprávali sa o drogách. Spoznávali zlú Šikanu, upevnili si dôležité telefónne čísla v prípade problémov.Na záver sa zahrali hry, v ktorých si overili získané poznatky. Za správne odpovede dostali všetky deti vysvedčenie a veľkú pochvalu. Veríme, že aj takáto pomocníčka Póla pomohla pripraviť naše deti do budúceho života.

Celý článok...

Zdravotná olympiáda

Vo štvrtok 19. 06. 2014 v triede slniečok pani učiteľky pripravili pre deti z triedy  slniečok a včielok zaujímavé dopoludnie. Vo vedomostnom kvíze "Čo už viem“ mali deti možnosť zopakovať si poznatky z rôznych tematických oblastí. Riešili matematické úlohy, doplňovali sudoku ovocia a zeleniny, skladali z jednotlivých plastových dielov ľudskú kostru a zoradili obrázky podľa dejovej postupnosti z rozprávky "Koza odratá a jež“. Za splnenie úlohy dostalo každé súťažné družstvo ako "bod“ symbol svojej triedy a súťažiaci medailu. Radosť z úspechu a snaha deti bola odmenená pochvalou pani učiteliek, sladkou odmenou, ale aj potleskom svojich kamarátov. Príjemnú atmosféru spestrili aj nesúťažné aktivity – básničky, hádanky, literárne doplňovačky na interaktívnej tabuli a do triedy priletela aj "Lienka Bodkulienka“ s ktorou si deti zatancovali a zaspievali. Cieľom kvízu nebolo preveriť len vedomosti, zručnosti, schopnosti  detí, ale aj hravou formou na základe zážitku a aktívnou účasťou detí prežívať pekné emotívne chvíle v kruhu svojich rovesníkov.

Celý článok...

Zdravotná olympiáda

Za slnečného počasia sa dňa 12.6.2014 v našej MŠ uskutočnila zdravotná olympiáda za účasti  5-6 ročných detí z tried veveričiek, stonožiek a ježkov. Po privítaní a otvorení olympiády riaditeľkou školy sa deti rozdelili do troch skupín a presunuli sa na pripravené stanovištia. Podľa organizačných pokynov pani učiteľky Krištanovej deti zdolávali jednotlivé stanovištia. Na prvom stanovišti skladali kostru ľudského tela, správne ukladali vnútorné orgány na maketu ľudského tela, pomenovali časti hlavy a správne ich uložili na maketu. Na druhom stanovišti sa zahrali na detskú nemocnicu kde si preverili znalosti pri ošetrovaní drobných rán a privolaní záchrannej služby. Preverili si znalosti čísel hasičov a policajtov v prípade  havárie . Na  treťom stanovišti si precvičili svoj zrak pri hľadaní rozdielov na obrázku a svoj hmat, čuch, sluch zábavnými aktivitami. Najlákavejšia aktivita  pre deti bolo rozlišovanie rôznych chutí  chuti sladkej ,slanej ,kyslej a horkej. Po skončení aktivít učiteľky zhodnotili ako sa deťom darilo. Odmenili ich medailou a ovocným džúsom. Na záver si spoločne zaspievali pieseň “Keď si šťastný“.

Celý článok...

Detský výtvarný Vranov

Dňa 10. júna 2014 sa v priestoroch  výstavnej siene HZOS na sídlisku 1. mája 74 vo Vranove n.T. uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien vernisáže "Detský výtvarný Vranov 2014". V okresnom kole výtvarnej súťaže s názvom "Vesmír očami detí" porota ocenila prácu s názvom "Planéty" nášho Filipka Antuša z triedy veveričiek, ktorá postupuje do celoslovenského kola. Šikovnému maliarovi gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov nielen v maľovaní.


Celý článok...

Poďte s nami do rozprávky

Aj tak by sa dalo nazvať dopoludnie v triede lienok, ktoré pre svojich kamarátov z triedy kačičiek a motýlikov pripravili divadielko "Vlk a sedem kozliatok". Prvé nesmelé herecké krôčky i uprené pohľady na p. uč. "šepkárku", majú všetci malí herci úspešne za sebou. Na záver nechýbal potlesk a sladká odmena z rúk p. riaditeľky.


Celý článok...