Výchovný koncert „Očová,Očová“


Dňa 12.11.2019 medzi našich škôlkárov zavítal Anton Budinský . Vo svojom výchovnom koncerte predvádzal  deťom  archaické hudobné nástroje ako fujara, píšťalka, heligónka, ozembuch, Panova flauta, handrárska píšťalka, gajdy, pastiersky bič. Deti okrem archaických hudobných nástrojov spoznali  aj kroj Detvanca.