Deň materských škôl


Materské školy na Slovensku už 5 rokov oslavujú svoj deň 4.novembra. Tento deň sa stal významným medzníkom v dejinách predškolskej výchovy na Slovensku, kedy v Banskej Bystrici bola založená  prvá detská opatrovňa na Slovensku. Počasie nám  veľmi neprialo  ale ani nás neodradilo, aby sme išli do centra mesta osláviť tento deň. Zaspievali sme  si hymnu MŠ  a rozdali  okoloidúcim darčeky.