Jesenné tvorenie


Tohtoročne krásne jesenné počasie využívali deti našej MŠ aj na to, aby sa zásobili prírodninami z blízkeho okolia. V zberných košíkoch a vedierkach nechýbali gaštany, žalude, šušky, krásne sfarbené listy, javorové plody, tekvičky … A ako ich využili? Na ploche dopravného ihriska si v piatok 25. októbra deti z triedy č. 1, 2 a 6 vytvorili z nazbieraných jesenných plodov a prírodných produktov veľkoplošné emblémy svojich tried. S pomocou učiteliek sa tešili z veveričky, lienky a včielky. Radosť z pekného diela bola veľká a na záver nechýbala ani veselá pesnička.