Po náučnom chodníčku


V stredu 16. októbra 2019 sa vydali deti z triedy číslo 2,3,4,5 a 7 do Lesíka 1. mája v našom meste. Staršie deti vyznačili cestu na trase farebnými stužkami. Naučili sme sa, ako sa udržiava v lese poriadok, pozbierali sme odpadky, ktoré tam nepatria, pomenovali sme lesné zvieratká, zahrali pohybové hry. Predškoláci vystúpili na kopec, pokochali sa vyhliadkou na naše mesto a Slanské pohorie. Keď sme prebehli obrovskú lúku, videli sme v diaľke Čičviansky hrad. Po krátkom občerstvení sme si vypočuli históriu spojenú s postavením Troch krížov. Turistická vychádzka v nás zanechala veľmi dobré dojmy, obohatila naše poznatky a podporila zdravie. To bola naša odmena. Vrátili sme sa unavení, ale šťastní. „Turistike zdar, zdar, zdar!!!“