Zumba s kačičkami


V piatok dňa 27.09.2019 sa stretli naši predškoláci z tried kačičiek, ježkov a stonožiek na školskom dvore, kde sme si užívali jesenné slnečné lúče a rozlúčili sa s letom v tanečnej zumba párty. Najskôr predviedli deti z triedy kačičiek svoje šikovné ruky v pohybovej skladbe „ Päste, dlane“. Spoločná rozcvička nás rozohriala a deti naladila na správnu tanečnú vlnu. Potom sme sa všetci spoločne učili choreografiu. Keďže deti boli veľmi šikovné naučili sa ju raz- dva. Tento deň sme si skvelo užili s veselými piesňami a zdravým pohybom na čerstvom vzduchu.